Exhibition caravan with paintings made of aluminum cans, in five locations in Bucharest

A dose of aluminum decomposes naturally in 100 years. Recycled, a dose can reach the shelf in just 60 days, consuming 95% less energy than the energy used to produce raw materials. Used for artistic purposes, aluminum cans can be turned into true works of art and awareness.

In order to draw attention to the importance of aluminum cans as a recyclable material, the Alucro Association organizes between July and August 2020 an exhibition caravan with paintings in aluminum cans, as a result of the Can Art & Design Festival competition. The reinterpretation of the famous work “The Kiss” (Klimt), the portrait of Salvador Dali, the Recycled Fairy, Dadaist Poem, are just some of the themes of the paintings that will be the subject of an exhibition in five locations in Bucharest.

On this occasion, the interested public will be able to admire the paintings made by Romanian artists and will be able to attend short demonstrations through which the aluminum cans are transformed into art objects.

The exhibition can be seen in the partner locations after the following program:

  • 4-12 iulie:Bucureşti Mall | Demo Special Guest Sabina Stan, 11 iulie, orele 13.00-14.00
  • 13-19 iulie:Plaza România
  • 20-31 iulie:Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului – Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
  • 1-13 august:Promenada Mall| Demo Special Guest Angelin Stanciu, 1 august, orele 13.00-14.00
  • 14 – 23 august:Mega Mall | Demo Special Guest Sabina Stan, 15 august, orele 13.00-14.00

The exhibition with paintings in aluminum cans is organized by the Alucro Association, an organization that holds a license to run the program dedicated to the collection and recycling of cans – Every Can Counts – in Romania. The organization of the exhibition caravan is supported by an organization specializing in the implementation of extended producer responsibility obligations (), which provides the full range of integrated waste management services.

[blockquote author = “” link = “” target = “_ blank”] “We are happy to be with the Alucro Association in this unique project” Can Art & Design Festival “, dedicated to the creative recycling of aluminum cans. Through this campaign, we manage to raise awareness and inform about the importance of the separate collection, recycling, and reuse of packaging waste, in an eco-artistic manner. Reciclad`OR supports and initiates such projects, which aim to protect the environment, the company being a trendsetter in the CSR area of ​​Romania “[/ blockquote]

says Adriana Calcan, PR & CSR Reciclad`OR

Active in 19 European countries, the Every Can Counts program strives to raise awareness about recycling aluminum cans. Every Can Counts is considered the main program for promoting the recycling of aluminum cans in Europe, encouraging people to recycle cans no matter where they are – at home, at the office or “on the go” (parks, festivals, sporting events, school and university), but also to use them in artistic projects such as Can Art & Design Festival.

Media partners: Designist, The Institute, Metropotam, Ziare.comModernism.ro, Green Report, The Trends, IQool, Stiri.ong

Caravană expoziţională cu tablouri realizate din doze de aluminiu, în cinci locaţii din Bucureşti

O doză din aluminiu se descompune în mod natural în 100 de ani. Reciclată, o doză poate ajunge înapoi în raft în doar 60 de zile, consumând astfel cu 95% mai puţină energie faţă de energia folosită pentru producerea din materii prime. Utilizate în scop artistic, dozele din aluminiu pot fi transformate în adevărate opere de artă şi de conştientizare.

Pentru a atrage atenţia asupra importanţei dozelor din aluminiu ca material reciclabil, Asociaţia Alucro organizează în perioada iulie – august 2020 o caravană expoziţională cu tablouri din doze de aluminiu, ca urmare a concursului Can Art&Design Festival. Reintepretarea celebrei opere „Sărutul” (Klimt), potretul lui Salvador Dali, Zâna Reciclina, Poem Dadaist, sunt doar câteva din temele tablourilor care vor face obiectul unei expoziţii în cinci locaţii din Bucureşti.

Cu această ocazie, publicul interesat va putea admira tablourile realizate de artişti din România şi va putea asista la scurte demonstraţii prin care dozele din aluminiu sunt transformate în obiecte artistice.

Expoziţia va putea fi văzută în locațiile partenere după următorul program:

  • 4-12 iulie:Bucureşti Mall | Demo Special Guest Sabina Stan, 11 iulie, orele 13.00-14.00
  • 13-19 iulie:Plaza România
  • 20-31 iulie:Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului – Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
  • 1-13 august:Promenada Mall| Demo Special Guest Angelin Stanciu, 1 august, orele 13.00-14.00
  • 14 – 23 august:Mega Mall | Demo Special Guest Sabina Stan, 15 august, orele 13.00-14.00

Expoziţia cu tablouri din doze de aluminiu este organizată de Asociaţia Alucro, organizaţie care deţine licenţa pentru derularea programului dedicat colectării şi reciclării dozelor – Every Can Counts – în România. Organizarea caravanei expoziţionale este sprijinită de , organizație specializată în implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorilor ( ), ce furnizează întreg lanțul de servicii de management integrat al deșeurilor.

[blockquote author=”” link=”” target=”_blank”]„Ne bucurăm să fim alături de Asociația Alucro și în acest inedit proiect “Can Art & Design Festival”, dedicat reciclării creative din doze de alumniu. Prin această campanie reușim să conștientizăm și informăm asupra importanței colectării separate, reciclării și refolosirii deșeurilor de ambalaje, într-o manieră eco – artistică. Reciclad`OR susține și inţiază asfel de proiecte, care au ca scop protejarea mediului înconjurător, compania fiind un trend setter în zona CSR din România”[/blockquote]

susține Adriana Calcan, PR & CSR Reciclad`OR

Activ în 19 ţări din Europa, programul Every Can Counts depune eforturi pentru a creşte nivelul de conştientizare cu privire la reciclarea dozelor din aluminiu. Every Can Counts este considerat programul principal pentru promovarea reciclării dozelor de aluminiu în Europa, încurajând oamenii să recicleze dozele indiferent de locul în care se află – acasă, la birou sau „on the go” (parcuri, festivaluri,evenimente sportive, la școala și universitate), dar şi să le folosească în proiecte artistice precum Can Art&Design Festival.

Parteneri media: Designist, The Institute, Metropotam, Ziare.comModernism.ro, Green Report, The Trends, IQool, Stiri.ong

0 replies

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Abonare newsletter

* indicates required