Reciclad’OR

O incredibilă cultură a serviciilor de calitate

PRODUCĂTORI, IMPORTATORI, RETAILERI

Furnizăm un pachet integrat de servicii de consultanță clienților noștri asigurând tranziția acestora cu succes către Economie Circulara.

COMPANII DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR

Asigurăm servicii de consultanță și finanțare companiilor de management al deșeurilor care urmăresc dezvoltarea unor parteneriate sustenabile.

AUTORITĂȚI LOCALE (ADI/UAT)

Furnizăm servicii de consultanță/suport pentru dezvoltarea de proiecte comune împreună cu autoritățile locale cu care am dezvoltat parteneriate la nivel național.