Asigurarea unei tranziții de succes către economia circulară

0
(0)

Reciclad’OR lansează în această lună serviciul de consultanță specializată în economie circulară. Chief executive offi­cer al companiei, Diana Cîtu spune că noul serviciu ar urma să le fie de ajutor producătorilor și im­portatorilor.

NewMoney: Descrieți modelul de business al companiei dumneavoastră și subliniați diferențiatorul principal față de concu­rență?

Diana Cîtu: Înființată în anul 2017, Reci­clad’OR S.A. este o organizație speciali­zată în implementerea obligațiilor privind răs­punderea extinsă a producătorilor. Prin contract, compania preia de la pro­du­că­tori, importatori și retaileri responsabilitatea acestora de a recicla ambalajele pe care le introduc pe piața națio­nală.

Reciclad’OR a preluat responsabilita­tea reciclării ambalajelor pentru peste 700 de companii care introduc pe piața na­țională produse ambalate. În scopul în­de­plinirii obiectivelor de reciclare am în­cheiat la ni­vel național parteneriate cu peste 240 de co­lectori de deșeuri și 7 ope­­ratori de salubritate. De la înființare și până în prezent, Reci­clad’OR și-a înde­plinit cu succes toate obli­gațiile legale asu­mate. Acest lucru este certificat și de ulti­mul control al Administrației Fondului pentru Mediu, control care s-a încheiat în luna septembrie a anului 2020.

De la bun început, obiectivele strategice ale Reciclad’OR au fost legate de dezvol­tarea pe termen lung și îmbunătățirea per­manentă a performanței operaționale. Con­comitent cu creșterea numărului de clienți și furnizori, Reciclad’OR a dezvoltat un portofoliu vast de resurse și compe­tențe și de aici gradul mare de diferențiere între noi și ceilalți jucători de pe piață.

O parte dintre resursele superioare de­ținute de Reciclad’OR pot fi ușor identificate și de publicul larg: triplarea numă­rului de angajați în ultimii doi ani, deschiderea birourilor din București, Cluj, Iași și Constanța etc.

Însă diferența majoră între noi și competitori vine din competențele superioare pe care Reciclad’OR le-a dezvoltat de-a lun­­gul timpului. Și ca să exemplific vă voi prezenta următoarea situație:

Pentru a înțelege gradul de robustețe al evoluției excepționale a companiei, la începutul lunii octombrie, am analizat gra­­dul de satisfacție al clienților noștri și nevoile acestora în contextul cerințelor economiei circulare. Rezultatele înregistrate au reprezentat o reală încântare pen­tru noi. Nu doar din perspectiva gra­dului actual de satisfacție, cât mai ales din perspectiva nevoilor viitoare, nevoi pentru care, în mod anticipat, Reciclad’OR a dezvoltat un pachet complet de servicii de consultanță în economia circulară.

Pe această cale comunicăm în pre­mieră lansarea în luna noiembrie 2020 a serviciului de consultanță specializată în economie circulară, serviciu unic pe pia­­ța transferului de responsabilitate. Acest serviciu îi va ajuta pe producătorii și importatorii din România să gestio­neze cu succes impactul tranziției către economia circulară asupra costurilor de reciclare, soluțiilor de ambalare, comportamentului consumatorilor etc.

Un alt diferențiator major îl reprezintă grija Reciclad’OR față de comunitatea în care activează. Înțelegând importanța im­plicării cetățeanului în procesul de colec­tare a deșeurilor de ambalaje, am dezvoltat peste 60 de campanii de răspundere so­cială (CSR). Obiectivul comun al acestor campanii a fost dezvoltarea unui comportament cotidian adecvat al cetățeanu­lui față de colectarea separată a deșeuri­lor de ambalaje.

În concluzie, aș putea spune că succesul Reciclad’OR este rezultatul unei confi­gu­rații complexe compusă din strategie, resursele și competențele dezvoltate, leadership, viteza de reacție și adaptabilitate la schimbarea condițiilor economice și juridice.

– Cum a fost influenţată activitatea compa­niei de pandemia de COVID-19?

– Experiența ultimelor luni a fost una ne­ga­tivă pentru marea majoritate a sectoa­relor de activitate. Unele dintre acestea au avut însă mult mai mult de suferit și dau ca exemplu sectorul HoReCa.

Nu avem date generale, însă, din datele înregistrate la nivel operațional, estimăm că totalul cantităților de ambalaje introduse pe piața națională în acest an va fi mai mic cu 15%-20% comparativ cu anul precedent.

În ceea ce privește impactul COVID-19 asupra businessului nostru aș putea spune că acesta este unul redus și ușor de gestionat. Aceasta, datorită faptului că pe de o parte vânzările clienților din por­to­­foliul Reciclad’OR nu au înregistrat scă­deri semnificative, iar pe de altă parte por­­­tofoliul de noi clienți a crescut consi­de­rabil în decursul primelor nouă luni ale anului.

Nu vedem o dificultate în atingerea obiectivelor, mai ales prin faptul că am reușit în ultimii doi ani să acoperim întreaga țară la nivel de colectare, prin contractele semnate cu companiile specializate, precum și cu ADI-urile/UAT-urile din țară.

Pe măsură ce piața a devenit tot mai turbulentă și imprevizibilă, creșterea vite­zei de răspuns și flexibilitatea operațio­nală au devenit o importantă sursă de avantaj competitiv pentru Reciclad’OR.

Însă prima cerință pentru dezvoltarea unei capacități de răspuns rapid este accesul la informații și calitatea acestora. În contextul în care prognozele economice nu mai sunt atât de eficiente, iar informa­țiile esențiale pieței sunt contradictorii, a trebuit să dezvoltăm intern un sistem performant de avertizare timpurie (early warning).

Am simțit însă din plin efectele pande­miei prin reducerea întâlnirilor personale cu clienții noștri. Chiar dacă prin sistemele online reușim să menținem calitatea serviciilor furnizate, simțim lipsa întâlni­rilor personale cu clienții noștri. La urma urmei, suntem oameni, iar clienții noștri au fost întotdeauna o sursă de inspirație și inovație pentru noi.

– Cine sunt principalii clienţi?

Portofoliul clienților Reciclad’OR este într-o continuă dezvoltare. Dintre cei 700 de parteneri am să menționez doar câteva companii, fără a diminua însă respectul și importanța pe care o acor­dăm tuturor clienților noștri, indiferent de cota de piață sau domeniul de activitate: Maspex Romania, PepsiCo România, La Fântana, Bergenbier, Ursus, Heineken, Carlsberg, Tuborg, Alexandrion Grup, Cotnari, Vinarte, Jidvei, Altex, eMAG, Carrefour, Profi, Decathlon, Romstal, Farmec, Avon, Oriflame, Yves Rocher, Mars, Mondelez, Kandia, Sony, Bosch, Siemens, Canpack Romania, Ficosota, Henkel, OMV Petrom, Rompe­trol, Cris-Tim, Wienerberger, Catena, Zentiva, Zara. În spiritul transparenței, pe site-ul com­paniei: www.reciclador.green, veți găsi întreg portofoliul de clienți Reciclad’OR.

– Ce venituri vă așteptaţi să realizaţi anul acesta și care este creșterea/scăderea faţă de 2019?

– Încă de anul trecut, Reciclad’OR se po­ziționa ca lider al pieței de transfer de re­sponsabilitate. La nivelul anului 2019, compania înregistra o cifră de afa­ceri de 113,4 milioane de lei și deținea o cotă de piață de 16%.

Procesul de consolidare a poziției de lider de piață a continuat și în anul 2020. În baza datelor înregistrate pe primele nouă luni ale anului estimăm o creștere de 30% a cifrei de afaceri (147 de mi­li­oane de lei) și o cotă de piață de aproxi­mativ 21%.

Calitatea portofoliului de servicii, trans­parența și predictibilitatea tarifelor practicate, reacția de răspuns la solicită­rile clienților, programele de CSR și re­pu­tația brandului au generat un grad înalt de retenție al portofoliului de clienți (99,8%) și creșterea continuă a nu­mă­rului de noi clienți.

– Cât de dependent este businessul dum­nea­voastră de schimbarea cadrului legislativ?

– În general, viziunea Reciclad’OR este una strâns corelată cu activitatea, planu­rile, chiar viziunea clienților noștri, cei pen­tru care îndeplinim obligațiile de re­ciclare a ambalajelor, conform normelor legislative în vigoare.

Din perspectiva analizei factorilor ma­croeconomici putem spune, fără niciun dubiu, că cel mai mare impact asupra acti­­vității de transfer de responsabilitate este cel generat de modificările legislative. Modificarea condițiilor economice ale pieței joacă doar un rol secundar.

În mod evident, schimbările legislative nu au afectat doar piața transferului de responsablitate, ci și strategiile competitive ale producătorilor și importatorilor de produse ambalate și abordările acestora privind managementul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Din nefericire, frecvența modificărilor legislative (și lipsa de coerență a acestora) nu a permis industriei să dezvolte o strategie pe termen lung în ceea ce pri­vește reciclarea ambalajelor.

Urmare a cerințelor Directivei Economiei Circulare și a Pactului Verde European, piața transferului de responsabilitate în întreaga Europă va intra, înce­pând cu anul 2021, într-un profund pro­­ces de transformare.

În acest context, orice modificare a le­gislației naționale specifice trebuie să fie făcută în așa fel încât să creeze condițiile pentru:

  • creșterea gradului de predictibilitate și credibilitate a activității de reciclare a ambalajelor;
  • simplificarea modului de lucru și eficientizarea costurilor de reciclare;
  • asigurarea unei tranziții de succes către economia circulară.

Din poziția de lider al pieței, credem că Reciclad’OR are obligația, cel puțin mo­rală, de a trasa noua viziune privind rolul transferului de responsabilitate în activitatea de reciclare a ambalajelor în România.

Reciclad’OR este membru Platinum al International Solid Waste Association (ISWA). Ce responsabilități implică această calitate și ce acțiuni ați derulat în acest sens?

– De peste 50 de ani, ISWA se ocupă de pro­movarea eficienței resurselor prin pro­ducție și consum durabil, promovarea celor mai bune tehnologii și practici disponibile la nivel mondial și dezvoltă o serie de instrumente științifice, econo­mice și sociale.

Prin intermediul colegului nostru Marius Brînzea (Director Strategie), Reciclad’OR este implicată permanent în activitatea tehnică a Grupului de Lucru pe Probleme Europene (legislație, teh­­nic, comunicare). Toată expertiza europeană pe care o acu­mulăm în ca­drul grupului de lucru o transferăm cu titlu gratuit clienților noștri. Aș dori însă să precizez că activitatea Reciclad’OR la nivel internațional nu se re­zumă doar la ISWA. Reciclad’OR este și singura companie din România mem­bră a Prevent Waste Alliance.

Prevent Waste Alliance este un parte­neriat multipartit care reunește cei mai importanți actori din sectorul privat, mediul academic, societatea civilă și ins­tituțiile publice și are drept obiectiv minimizarea deșeurilor, eliminarea poluan­ților și maximizarea reutilizării re­sur­selor în economia mondială.

În cadrul grupurilor de lucru, vom dez­volta împreună cu ceilalți membri o serie de proiecte pentru prevenirea generării de deșeuri, colectarea și reci­cla­rea deșeurilor de ambalaje și creș­terea gradului de reutilizare a materiilor prime secundare. Focusul Reciclad’OR este în general pe ambalajele din plastic și pe ambalajele de unică folosință. Și această expertiză o oferim cu titlu gratuit clien­ților noștri.

Acest articol fost preluat de pe site-ul New Money, https://www.newmoney.ro/p-asigurarea-unei-tranzitii-de-succes-catre-economia-circulara/. 

Cât de mult v-a plăcut?

Click pe o stea să votați!

Notă medie 0 / 5. Număr voturi: 0

Nu sunt voturi până acum. Fiți primul care să voteze.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Abonare newsletter

* indicates required