0
(0)

Reciclad’OR, 5 ani de performanță!

Este liderul pieței de profil și a stabilit obiective puternice pentru viitor. Ce pregătește Reciclad’OR?

Un interviu cu Denise Deleanu, Chief Operating Officer, Reciclad`OR

Care este povestea Reciclad’OR și care sunt principiile pe care se bazează activitatea companiei?

Povestea de succes a Reciclad’OR a început în urmă cu 5 ani când, în luna noiembrie 2017, compania obținea licența de operare ca și organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor/importatorilor care pun pe piața națională produse ambalate.

Fiind o societate pe acțiuni, cu un acționariat reprezentat de către companii cu o reputație națională și internațională indubitabilă, Reciclad’OR a înregistrat o dezvoltare organică în cei cinci ani de activitate.

Le mulțumim celor peste 800 de companii care activează pe piața din România, producători și importatori din diverse domenii de activitate, dar și mari lanțuri de magazine, pentru toată încrederea acordată.

De la înființare și până în prezent, Reciclad’OR a preluat responsabilitatea reciclării și valorificării pentru peste 1 milion de tone de ambalaje introduse pe piață de către partenerii noștri, ceea ce ne poziționează ca și lider al pieței de profil. Estimăm pentru anul 2022 o cifră de afaceri de peste 131 de milioane de lei.

Confirmarea performanței Reciclad’OR și a modului în care am respectat principiile care ne definesc nu vine doar din gradul înalt de satisfacție al partenerilor noștri și dezvoltarea organică, ci și din partea autorităților statului. Activitatea Reciclad’OR este una profund reglementată, suntem permanent monitorizați de către organele de control și de avizare ale statului român. Acestea au confirmat, an de an, că în cei cinci ani de activitate, Reciclad’OR și-a îndeplinit cu succes toate obligațiile legale.

Etica în afaceri este o condiție esențială a succesului nostru.

Cum a fost anul primul semestru pentru business? Care au fost reușitele companiei anul acesta?

Activitatea Reciclad’OR este influențată de trei factori majori: vânzările partenerilor din perspectiva cantităților de ambalaje introduse pe piața națională și a soluțiilor de ambalare alese; evoluțiile macro-economice care se manifestă pe lanțul de aprovizionare specific ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și reglementările adoptate la nivel național sau la nivelul Uniunii Europene.

Din perspectiva vânzărilor partenerilor noștri, anul 2022 este anul în care nu putem generaliza că s-au înregistrat scăderi sau creșteri. Contextul economic global, reflectat în reacțiile de pe plan local, s-a regăsit și în cantitățile de deșeuri de ambalaje puse pe piață.

În funcție de domeniul de activitate și produsele comercializate de către partenerii noștri (producători, importatori și retaileri) și impactul evoluțiilor globale asupra activității acestora, am înregistrat în anumite domenii fluctuații semnificative manifestate prin scăderi sau creșteri ale ambalajelor introduse pe piața națională. Este evident cum tiparul de achiziție și de consum al cumpărătorului a suferit o serie de transformări în ultima perioadă.

Ca particularitate în sectorul FMCG, am identificat în soluțiile și materialele de ambalare anumite scăderi la ambalajele tip PET și creșteri la ambalajele tip sticlă.

Cumpărătorul final este mai precaut ca în anii anteriori, fapt reflectat și în produsele pe care le achiziționează.

De la început, compania a respectat principiile de bază ale eticii în afaceri față de partenerii săi: predictibilitate, stabilitate și transparență. Reciclad’OR a absorbit socurile economice ale pieței prin implementarea unor mecanisme strategice, păstrând tarifele neschimbate și angajementele ferme asumate față de parteneri.

Menținerea poziției de lider al pieței de profil și în anul 2022 ne onorează, dar presupune și o responsabilitate asumată de a depăși așteptările partenerilor care an de an aleg să aibă încredere în serviciile pe care le furnizăm. În scopul îndeplinirii obiectivelor de reciclare am încheiat, la nivel național, parteneriate ferme și durabile cu peste 270 de operatori de management al deșeurilor.

O altă reușita a companiei noastre este reprezentată de faptul că am dezvoltat și implementat toate programele de educare și informare a consumatorilor, pe care le-am prevăzut în Planul de CSR Reciclad’OR pentru anul 2022.

Ce servicii ați oferit clienților în ultimul an și care au fost cele mai “populare”?

Inovarea și dezvoltarea continuă a portofoliului de servicii reprezintă unul din principiile de bază ale companiei noastre. Planul de Acțiune pentru Economia Circulară, recentele reglementări juridice adoptate la nivel național prin Ordonanţa de urgenţă nr. 125/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, revizuirea Directivei Cadru de Deșeuri a Uniunii Europene precum și o serie de alte reglementări colaterale vor pune o presiune foarte mare pe soluțiile de ambalare utilizate. Întreaga noastră viziune este conectată și la viitorul soluțiilor de ambalare.

Prin asigurarea accesului la un mix de servicii și soluții vrem să le asigurăm partenerilor noștri libertatea de a alege cele mai eficiente și sustenabile soluții de ambalare, în deplină concordanță cu cerințele UE care prevăd ca până în anul 2030 toate ambalajele introduse pe piață să fie reutilizabile sau reciclabile într-un mod economic viabil.

Reciclad`OR a investit constant în diversificarea și creșterea calitativă a resurselor și competențelor din companie. Astfel, am creat premizele dezvoltării celui mai complet și performant portofoliu de servicii pe care îl poate deține o Organizație care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorilor (OIREP) în România.

Crearea de noi servicii a avut la bază cerințe legislative sau nevoi neacoperite ale clienților, nevoi pe care le-am identificat în cadrul sondajelor anuale.

Când vorbim de servicii care se adresează managementului deșeurilor aș menționa: consultanță tehnică și legislativă în managementul ambalajelor, servicii specializate de colectare, serivicii suport de raportare a datelor către Administrația Fondului pentru Mediu, workshop-uri tematice (legislație, modele de colectare, reciclabilitatea ambalajelor), training-uri specializate dedicate angajaților și desfășurate la sediul partenerilor noștri și proiecte de CSR customizate dedicate profilului sustenabil al fiecărei companii.

Când vorbim de servicii care privesc proiectarea pentru reciclare aș menționa: consultanța în eco-designul ambalajelor,  servicii suport în alinierea la cerințele esențiale pentru ambalaje și standarde UE.

Cel mai popular serviciu dedicat partenerilor noștri a fost Training-ul de Economie Circulară, lansat în anul 2021. Sesiunile de training la care au aderat sute de participanți din zeci de companii s-au bucurat de un real succes.

În anul 2022, ținând cont de schimbările legislative recente, am lansat worksop-ul pentru ”Elaborarea programelor de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate”. Acesta a avut toate locurile ocupate din prima zi de la lansare. Un alt workshop pe care îl reluăm la cererea partenerilor este cel dedicat aderării la Sistemul Garanție Returnare. Vă invit pe site-ul nostru pentru o analiză detaliată a pachetului integrat de servicii de care pot beneficia partenerii.

Ne confruntăm cu un context economic și geopolitic tensionat. Ce tendințe ați identificat în sectorul în care activați și cum au impactat ele compania? 

Toate țările din Europa, și nu numai, traversează vremuri tulburi și incerte. După anii de pandemie, o perioadă destul de dificilă, în care multe domenii de activitate au fost puternic afectate, închise chiar, exact când părea ca economiile își revin, au intervenit alte provocări total imprevizibile și a căror evoluție este aproape imposibil de cuantificat. Conflictele din anumite regiuni, lipsa accesului la anumite materii prime sau imposibilitatea de import-export pe anumite rute, restricțiile impuse pe anumite piețe, dar mai ales creșterea costurilor la energie și, prin urmare, majorarea prețurilor la multe alte produse și servicii, toate acestea au un impact foarte mare asupra tuturor companiilor, de la cele mai mici, până la cele mai puternice corporații. În acest context este greu, în primul rând, să poți realiza o prognoză financiară și de vânzări. În același timp, prioritățile de business sunt puse la încercare. Iar managerii trebuie să găsească soluții să își adapteze și ajusteze obiectivele și planurile aproape în fiecare zi. Pentru sectorul în care activăm, provocarea cea mai mare este de a menține atenția companiilor și a publicului larg asupra problemelor de mediu și importanței reciclării și trecerii la o economie circulară, într-un context în care preocupările celor mai mulți se îndreaptă spre capacitatea de plată a facturilor, spre exemplu. Dar, la polul opus am identificat și companii care acordă o atenție deosebită acestui sector și care au echipe bine pregătite și în permanent contact cu legislația europeană. Ne bucurăm că printre partenerii noștri sunt oameni bine ancorați în schimbările ce urmează să aibă loc și în legislația din România și am realizat împreuna proiecte de anvergură pentru a pregăti viitoarele schimbări. Echipa noastră are capacitatea de a se adapta noului context și de a face față provocărilor, urmărindu-și obiectivele stabilite.

Impredictibilitatea legislativă din România, lasă de multe ori loc la interpretări, dând o notă volatil acestui sector. Dialogul deschis cu instituțiile statului ne redă optimismul că lucrurile vor intra pe un trend legislativ predictibil și stabil.

Care sunt obiectivele companiei pentru sfârșitul acestui an și, totodată, pentru 2023? 

Obiectivele Reciclad’OR sunt și vor rămâne, an de an, atingerea țintelor de reciclare și valorificare impuse de legislație, transparentizarea datelor și consolidarea relației cu partenerii.

An de an, obiectivele Reciclad’OR au fost: îndeplinirea cu succes a țintelor legale de reciclare și valorificare pentru toti partenerii; menținerea parteneriatelor ferme la nivel național pe întreg lanțul de aprovizionare (colectori, sortatori, reciclatori); dezvoltarea și implementarea programelor de educare și informare a consumatorilor și permanenta transparentizare a fluxurilor de date și informaților financiare.

Pentru anul 2023, ne dorim să rămânem pe același trend crescător, să venim mai aproape de tot mai mulți dintre vechii și noii noștri parteneri și în întâmpinarea nevoilor acestora, să continuăm procesul de îmbunătățire a capacităților de achiziție și verificare a deșeurilor de ambalaje de la colectorii autorizați și să ajungem la cât mai multe persoane, de toate vârstele, din rândul publicului larg, prin acțiuni de informare și conștientizare. Foarte probabil, nici anul următor nu va fi un an ușor, economic este foarte greu de prognozat cum vor evolua lucrurile, dar am încredere în echipa noastră că va reuși să se adapteze și să găsească cele mai bune soluții pentru fiecare situație în parte.

Ce proiecte aveți în derulare în acest moment și pe ce se axează strategia de business a companiei în perioada următoare?

Am luat în considerare riscurile pe termen scurt 2022-2023 și  cele pe termen lung 2024-2030. Unul dintre obiectivele noastre este informarea și conștientizarea partenerilor cu privire la modificările legislative adoptate de către Uniunea Europeană, cu impact și în legislația din România.

În perioada următoare piața autohtonă se va confrunta cu o serie de schimbări ce vor avea un impact finaciar important în business-ul unui producător sau importator. Menționez câteva dintre ele: creșterea țintelor de reciclare, creșterea tarifelor practicate de către ADI (Asociații de Dezvoltare Intercomunitară) și UAT (Unități Administrativ Teritoriale), cascadarea contribuției naționale de 800 euro/tonă pentru cantitățile de plastic nereciclate către producători/importatori, creșterea costurilor pentru ambalajele greu reciclabile (compozite), reglementări privind ambalajele utilizate în comerțul on-line, reglementări speciale privind bioplasticul și compostabilitatea materialelor, schimbarea comportamentului consumatorului (modificarea tiparului de cumpărare și depozitare post-consum), introducerea sistemului de garanție-returnare – SGR s.a.

Proiectele și strategia Reciclad’OR vizează în primul rând atingerea țintelor de reciclare/valorificare preluate de la parteneri, securizarea operațiunilor de colectare, sortare și reciclare la nivel național.

Suntem conștienți de impactul financiar pe care o serie de măsuri legislative îl poate avea în bugetele companiilor și în acest context ne-am focusat pe consolidarea relației cu partenerii noștri prin crearea unor training-uri și programe dedicate fiecărui sector de business. Pentru anul 2023 avem în plan diversificarea portofoliului de servicii și a suportului pro-activ adus acestora și implementarea campaniilor de responsabilitate socială la nivel național.

Care este impactul conflictului din Ucraina asupra operațiunilor companiei?

Din perspectiva operațională, conflictul din Ucraina a avut un impact minim și indirect asupra operațiunilor Reciclad’OR. Activând doar pe piața națională impactul conflictului s-a manifestat indirect prin modul în care o parte din partenerii noștri au reușit să își gestioneze lanțul de aprovizionare cu materie primă, ambalaje sau produse.

Reciclad’OR a reușit să absoarbă cutremurele din piață și să ofere stabilitate și predictibilitate partenerilor săi indiferent de situațiile neprevăzute care au intervenit în ultimii ani și acesta rămâne un obiectiv pe termen lung. Și avem credința că vom excela la acest capitol și în viitor, indiferent cât de provocator se anunță acesta.

Care este motivul de optimism în această perioadă complicată?

Probabil că încrederea în viitor vine din trecut, din tot ceea ce am reușit să realizăm în cei cinci ani de activitate.

O companie poate trece mult mai ușor peste orice provocări și perioade nu tocmai favorabile atunci când are o echipă unită și competentă și atunci când cultura organizației este aliniată la viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale companiei.

Când fiecare membru al echipei își face bine treaba, colaborează cu ceilalți și se sprijină reciproc, când fiecare înțelege și își asumă rolul in cadrul echipei și obligațiile care îi revin, atunci succesul nu întârzie să apară.

Nu în ultimul rând, privim cu optimism viitorul prin încrederea pe care ne-o oferă resursele și competențele dezvoltate, cultura organizației noastre și unitatea echipei.

Rezultatele Reciclad’OR, în cei cinci ani de activitate, concretizați în consolidarea poziției de lider pe piață, se datorează implicării, unității și devotamentului echipei, precum și profesionalismului de care a dat dovadă fiecare mebru, indiferent de departament sau poziția sa ierarhică.

Sursa: Forbes.ro

Cât de mult v-a plăcut?

Click pe o stea să votați!

Notă medie 0 / 5. Număr voturi: 0

Nu sunt voturi până acum. Fiți primul care să voteze.